אבני פלסר עורכי דין

הישגי המשרד

משרדנו ייצג את התובע בתביעה הייצוגית שהתקבלה נגד עיריית רעננה. ביהמ"ש פסק שאין סמכות לגבות מהחייב כספים בגין מכתבי התראה של משרדי גביה פרטיים, למרות שלא נפתחו הליכים משפטיים כנגדם, והורה להשיב את רוב הכספים שנגבו לציבור (ת"צ 42450-01-18‏ עדן נ' עיריית רעננה)

משרדנו מטפל בתביעה יצוגית נגד רשתות השיווק הגדולות, שלא הנגישו לאנשים עם מוגבלות בשמיעה את המעדניות השונות בסניפים, ובכך הפלו אותם וגרמו להם פגיעה ממשית הראויה לפיצוי. בין היתר נדחתה טענת הרשתות לפיה רישיונות העסק שקיבלו הסניפים מלמדים שפעלו כדין (ת"צ 14017-12-17 רשף ואח' נ' כ.נ. מחסני השוק בע"מ ואח').

בית המשפט אישר את הסכם פשרה בתביעות יצוגיות שנחתם באמצעות משרדנו עם ועדת הבחירות לכנסת ומשרד הפנים. בהתאם להסכם שאושר, המדינה התחייבה לשיפור ניכר בנגישות והמידע בבחירות הבאות לכנסת, לאנשים עם מוגבלות בשמיעה וגם לאנשים עם מוגבלות בניידות, ובין היתר תספק אלפי מושבים נגישים במקומות הקלפי ואמצעים נוספים לנגישות ותקשורת למידע (ת"צ 9576-03-20 ארז אבני ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל משרד הפנים ואח').

משרדנו טיפל בתביעה יצוגית בענין הנגישות לאנשים עם תעודת עיוור בנתב"ג. ההליך הסתיים בפשרה שאישר בית המשפט, לפיה יושלמו ויוארכו משמעותית הפסים המובילים בנתב"ג, יותקנו מערכות להכוונה קולית במקומות רבים, וכן יותקנו אמצעי בטיחות משמעותיים במעברי החציה, וכל זאת בליווי של יועץ מקצועי ובפיקוח משרדנו ובית המשפט (ת"צ 34555-07-20 שואף נ' רשות שדות התעופה).

בית המשפט אישר הסדר פשרה עם משרד הפנים בתביעה יצוגית בטיפול משרדנו, לאחר שבמשך שנים היתה הנגשה חסרה ולקויה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה בסניפים. בהתאם להסכם, משרד הפנים ירכוש מאות מערכות עזר לשמיעה לצורך הנגשה של עמדות השירות לחברי הקבוצה, והרבה מעבר למינימום הנדרש בחקיקה. בנוסף יפעל להדריך את המנהלים והעובדים בדבר אופן ההפעלה והשימוש במערכות (ת"צ 19764-04-21 לב נ' מדינת ישראל משרד הפנים).

משרדנו הגיש תביעה יצוגית בשם אנשים עם מוגבלות וכן העמותה מטה מאבק הנכים בישראל (ע"ר) כנגד הבנקים מזרחי-טפחות, הבינלאומי, אוצר החייל ויהב, בטענה שהפלו במתן הטבות אנשים עם מוגבלות, מקבלי קצבאות נכות, לעומת ההטבות למי שהפקידו משכורות בסכומים דומים לקצבאות הנכות ואף בסכומים נמוכים יותר. לאחר מו"מ מורכב ביהמ"ש אישר פשרה לפיה בין היתר הבנקים יתרמו פיצוי מוסכם ותקדימי בסך כ-1.2 מיליון ש"ח לטובת האנשים עם מוגבלות, יחזירו הפרשי עמלות שגבו ללקוחות עם מוגבלות המקבלים קצבה, וכן יקפידו להשוות את ההטבות לאנשים עם מוגבלות המקבלים קצבה לעומת שכירים המקבלים משכורת (ת"צ 44543-06-16 טואיטו ואח' נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח').

תביעה ייצוגית תקדימית שהגיש משרדנו מטעם אדם עם כיסא גלגלים הסתיימה בפשרה שגובשה בהליך של גישור. בהתאם להסכמות הצדדים, חברות השכרת הרכב הגדולות יתחילו להשכיר בעצמן רכבי הסעה נגישים שאותם הן יספקו ישירות או באמצעות חברה מתמחה, ובתנאי שהסכם ההשכרה ייחתם מול חברת ההשכרה עצמה ובאותם התנאים כמו לגבי רכבים שאינם נגישים. בנוסף התחייבו חברות ההשכרה לקמפיין ציבורי בנושא, וגם ישלמו פיצויים בסך קרוב למיליון ש"ח באמצעות הנחות במחירי ההשכרה של רכבי הסעה נגישים והקרן לתובענות יצוגיות. בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הפשרה וקבע בין היתר שהוא מגלם תועלת חברתית משמעותית בסוגיה בעלת חשיבות ציבורית, ויש לפסוק למרשנו ולמשרדנו גמול ושכ"ט עו"ד משמעותיים (ת"צ 7789-06-15 כרמי נ' אלדן תחבורה בע"מ ואח).

בעקבות הליכים מורכבים שמשרדנו ניהל מול עיריית כפר סבא מטעם מרשתנו, בעלת הזכויות במקרקעין, הצדדים הגיעו להסכמה על הפחתה של למעלה ממיליון ש"ח מחיוב היטלי סלילה ותיעול שעיריית כפר סבא דרשה ממרשתנו.

בית המשפט אישר הסכם פשרה בתביעה שמשרדנו הגיש בשם אנשים עם מוגבלות בשמיעה, על כך שלא ניתן היה לראות את הכתוביות הסמויות בתכניות התאגיד "כאן" כשהן נצפות באמצעות האינטרנט. בהתאם להסכם ופסק הדין, התאגיד התחייב שתכניות הטלוויזיה המשודרות או מועלות לאתר ולאפליקציה של התאגיד החל מחודש 04/2019 יהיו מונגשות בכתוביות לרבות תכניות VOD, וכמו כן להפיק, להפיץ ולקדם תכניות להעלאת המודעות לציבור האנשים עם מוגבלות בשמיעה והנגשת מידע על המוגבלות והתמודדות איתה, תוך התייעצות עם העמותה בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים. בנוסף התאגיד ישלם גמול ושכ"ט עו"ד (ת"צ 69896-12-18 דבוסקין ואח' נ' תאגיד השידור כאן ואח').

בהתאם להסכם פשרה ופסק דין בתביעה ייצוגית שהגיש משרדנו מטעם אנשים עם מוגבלות בשמיעה, השירות בעשרות החניונים של קניוני עזריאלי וקניוני עופר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות בשמיעה שמתקשים להבין דרך האינטרקום, באמצעות מס' טלפון למשלוח מסרון לנציגי השירות שיפורסם על מכונות התשלום והמחסומים בכל החניונים, בדומה להסכם שגובש בתביעה ייצוגית קודמת שניהל משרדנו בעניין אחוזות החוף בע"מ (ת"צ 49140-20-16 פוגל ואח' נ' מליסרון בע"מ ואח').

משרדנו מטפל בתביעה יצוגית נגד עירית חולון ועירית רעננה, שגבו מלקוחותינו כספים בגין מכתבי התראה של משרדי גביה פרטיים, למרות שלא נפתחו נגדם הליכים משפטיים. ביהמ"ש המחוזי פסק שקיים יסוד סביר לקבוע שהגביה נעשתה בחוסר סמכות או בסכום בלתי סביר ושהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה (ת"צ 42450-01-18‏ ויצמן ואח' נ' עירית חולון ואח').

משרדנו ביחד עם עו"ד אסף פינק ניהל תביעה יצוגית בדרישה להוספת כתוביות לסרטי קולנוע ופיצוי לאנשים עם מוגבלות בשמיעה שנפגעו מהיעדר כתוביות. לאחר מו"מ ממושך הוגש לאישור ביהמ"ש הסכם פשרה, במסגרתו הנתבעות התחייבו להוסיף כתוביות לכל הסרטים המוקרנים בעברית או בערבית, לרבות סרטי תלת-מימד, ולחלק לאנשים עם מוגבלות בשמיעה שיציגו אישור מתאים, במשך שנתיים, עד 50,000 כרטיסי קולנוע בחינם וללא תשלום לסרטים מדובבים וסרטים ישראלים מכל סוג (ת"צ 67813-12-14).

משרדנו ניהל ערררים מטעם בעלי הדירות בבניינים ברמת אביב, כנגד היטלי השבחה שנדרשו לשלם על הוספת מרפסות לכל הדירות, בהתעלם מהפטור ל- 140 מ"ר. בעקבות המלצת ועדת הערר בדיון העיריה חזרה בה ותיקנה את החיובים, והנישומים חסכו במצטבר כ- 1,000,000 ש"ח.

תביעה יצוגית שהגשנו בשם אנשים עם מוגבלות בשמיעה, הסתיימה בפשרה לפיה מפעל הפיס הנגיש את ביתני הפיס ודוכני הפיס ברחובות הערים ובקניונים בכל ארץ, בתוספת עשרות מערכות שמע לגיבוי, הדרכות ועוד, אף על פי שטען כי אינו מחויב בכך ולחלופין לא לפני סוף 2018. בנוסף, מפעל הפיס שילם גמול לתובעים ושכ"ט עו"ד בסכומים נכבדים, שאושרו בביהמ"ש העליון שקבע כי יש ענין וחשיבות לתמרץ תביעות יצוגיות בענין זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון ולנגישות (ת"צ 8123-03-16 חמיאס ואח' נ' מפעל הפיס חל"צ. 13.2.17; ע"א 2889/17 חמיאס ואח' נ' מפעל הפיס ואח').

ביהמ"ש העליון קבע הלכה תקדימית בערעור שבו משרדנו ייצג את הנישום, לפיה מי שבונה או מרחיב דירת מגורים עד 140 מ"ר פטור מהיטל השבחה, וכך גם כאשר הוא מוכר אותה, וזאת גם אם יש לו דירות מגורים נוספות (שלא באותם המקרקעין). מדובר בבשורה של ממש למשפחות רבות בישראל, המוכרות דירת מגורים עד 140 מ"ר ויזכו לפטור מהיטל השבחה, כפוף לתנאים נוספים שקובע החוק, בין אם המכירה היא כדי לממן רכישת דירה אחרת ובין אם כבר יש למשפחה דירה אחרת והיא מוכרת דירת ירושה (בר"מ 8052/14 הועדה המקומית חולון נ' עזבון המנוח אברהם שלו ז"ל).

בתגובה לתביעה יצוגית שהגיש משרדנו, המדינה הפסיקה להפלות את המתנדבים לשירות לאומי אזרחי בתעריפי אגרת הדרכונים, שיקבלו אותה הנחה כמו המשרתים בשירות סדיר וכפי שקובע הדין. נפסק גם כי המדינה תשלם גמול ושכ"ט עו"ד (ת"צ 35572-02-20 פלסר נ' מדינת ישראל).

תביעה יצוגית שהגיש משרדנו כנגד רשת חנויות נעליים הסתיימה בהסדר לפיו הרשת תציב מושבים מותאמים לאנשים עם מוגבלות בניידות בכל הסניפים, ובכמות העולה על הנדרש בתקנות. בית המשפט אישר את ההסדר וגם קבע כי התביעה הביאה תועלת חברתית וציבורית להרתעה ואכיפה של הדין האוסר על הפליה של אנשים עם מוגבלות. בנוסף תשלם הרשת גמול לתובע ושכ"ט עו"ד (ת"צ 20855-04-20 חרדון נ' בריל תעשיות נעליים בע"מ).

בית המשפט המחוזי אישר הסדרים במספר תביעות יצוגיות שמשרדנו הגיש מטעם אדם עם מוגבלות בניידות. העיריות התחייבו לפרסם באתר האינטרנט העירוני את רשימות הגנים ומתקני המשחקים הציבוריים הנגישים לאנשים עם מוגבלות. בנוסף התחייבו לתרום לעמותה וגם לשלם גמול ושכ"ט עו"ד (לדוגמה: ת"צ 16908-08-20 כרמי נ' עיריית בת ים).

בהתאם לפשרה בתביעה ייצוגית שהגיש משרדנו מטעם אדם עם מוגבלות שנתקל בחוסר נגישות ברשת מקס, התחייבה הרשת להכפיל את אמצעי הנגישות בסניפים לעומת התקנות. ביהמ"ש אישר את הסכם הפשרה ופסק גמול למרשנו ושכ"ט עו"ד (ת"צ 36285-08-18 רוטמן נ' מקס הנהלה ישראל בע"מ).

תביעה יצוגית שמשרדנו ניהל כנגד הסוכנות היהודית וחברת עידוד, המשמשת לה זרוע ביצועית לטיפול במרשם הזכויות באדמות הסוכנות, הסתיימה בצו בימ"ש מחוזי המורה להן לגבות דמי טיפול נמוכים יותר ובהתאם לצווי הפיקוח על מחירים ושירותים, כל עוד שהחקיקה לא תחייב אותן אחרת. בנוסף פסק ביהמ"ש כי עליהן לשלם גמול ושכ"ט עו"ד (ת"צ 45122-02-15 רחמני נ' עידוד בע"מ ואח').

בעקבות תביעות יצוגיות שמשרדנו ניהל, ערוצי הספורט התחייבו להנגיש בכתוביות את כל השידורים החיים שהחוק מחייב להנגיש. בנוסף ולפי הפשרה שאישר ביהמ"ש, במשך 4 שנים, ערוץ הספורט ינגיש בכתוביות שידורים חיים רבים נוספים שהחוק אינו מחייב להנגיש אותם: (א) משחקים רשמיים של נבחרת ישראל בכדורסל, (ב) משחק שבועי נוסף בליגת על בכדורגל, (ב) משחקי ליגת האלופות בכדורגל משלב רבע הגמר, (ג) משחק שבועי מרכזי מליגת העל בכדורסל וסדרות חצי גמר וגמר או הפלייאוף לפי הענין, (ד) משחקי היורו. כמו כן ערוץ וואן יקצה זמן פרסום לנושא הירידה בשמיעה. בתוך כך ביהמ"ש דחה את ההתנגדות שהוגשה להסכם הפשרה (בה נטען שההסכם הביא להפחתה בתרגום לשפת הסימנים) וקבע שהתביעות וההסכם עסקו בנושא הכתוביות ולא קבעו דבר ביחס לשפת הסימנים. בנוסף נפסק גמול לתובעים ושכ"ט עו"ד (ת"צ 57824-26-15 רשף נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ ואח').

ביהמ"ש אישר הסכם פשרה בתביעה יצוגית שניהל משרדנו לפי רשת הקמפינג והטיולים המובילה "למטייל" תכפיל את מערכות הנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה בסניפים מעבר לדרישות התקנות, וכן תשלם גמול לתובע ושכ"ט עו"ד (ת"צ 56081-06-17 אבני נ' למטייל – המרכז לטיולים בע"מ).

בהתאם לפשרה בתביעה יצוגית שניהל משרדנו, רשות שדות התעופה התחייבה לפצות את הקבוצה בהנגשת-יתר ניכרת מעל הוראות הדין בכמות, במיקום ובסוג של מערכות העזר בעמדות שירות רבות בשדות התעופה ומסופי גבול יבשתיים. ביהמ"ש אישר את הסכם הפשרה שנחתם בין התובעים ובין רשות שדות התעופה, ארקיע, אל על וישראייר, פסק לתובעים גמול ושכ"ט עו"ד, וקבע שההסכם "מקנה לקבוצה הנגשת יתר משמעותית ומהירה, מעבר להוראות הדין", וכמו כן, "מגלם תועלת משמעותית לכלל תושבי ישראל עם מוגבלות בשמיעה כמו גם לנוסעים עם מוגבלות בשמיעה שאינם תושבי ישראל אלא מגיעים אליה או יוצאים ממנה דרך בתי הנתיבות או מסופי הגבול". (ת"צ 19869-01-15 דרזנר ואח' נ' רשות שדות התעופה ואח').

תביעה יצוגית שניהל משרדנו הסתיימה בפשרה לפיה רשת חנויות מוצרי החשמל א.ל.מ תשפר משמעותית את הנגישות בסניפים ותפצה את חברי הקבוצה בנגישות משופרת מעל דרישות התקנות. ביהמ"ש אישר את הפשרה ופסק לתובע גמול ושכ"ט עו"ד (ת"צ 18181-07-17 רוטמן נ' א.ל.מ סחר 2000 בע"מ).

פניה מוקדמת של החייב בהתראה לפני תביעה יצוגית, באמצעות משרדנו, הביאה את התאגיד לחדול מגביה מופרזת של הוצאות משלוח דרישות תשלום בגביה משפטית, ולהתחייב לסכומים מופחתים, ובכך נחסכו לתושבי באר שבע וסביבתה עשרות אלפי שקלים בשנה.

השגה וערר שמשרדנו ניהל מטעם עסק של פוסט-פרודקשן, שכנעו את ועדת הערר להמליץ לעיריית ת"א להפחית את הארנונה מתעריף משרדים ומסחר לתעריף הזול משמעותית לתעשיה.

תביעה יצוגית שהגיש משרדנו הביאה את חברת מוצרי הקפה נספרסו לתקן את חוסר הנגישות במערכת לניתוב שיחות טלפון ולהתקין מערכות עזר לשמיעה בכל סניפי הרשת לפני המועד הקבוע בדין. בנוסף נספרסו תרמה סכום נאה לטובת ציבור כבדי השמיעה והמתחרשים בישראל, ושילמה גמול לתובע ושכ"ט עו"ד בהתאם להמלצות ביהמ"ש. (ת"צ 34969-02-17 אבני נ' נספרסו ישראל בע"מ).

ביהמ"ש אישר פשרה בתביעה יצוגית שניהל משרדנו, מטעם נוסעים עם מוגבלות בשמיעה, במסגרתו חברות האוטובוסים התחייבו להתקין מערכות עזר לשמיעה בכל עמדות השירות בתחנות המרכזיות, בתוספת אפרכסת למי שאין מכשיר שמיעה או רכיב טלקויל במכשיר השמיעה, שתהיינה מהצד החיצוני של החלון אם קיים חלון בעמדה. מדובר בשיפור משמעותי בנגישות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, מעבר להוראות הדין. בנוסף כל אחת מחברות האוטובוסים תתרום סכום סמלי לארגון המייצג (העמותה בקול), ותשלם גמול לתובעים ושכ"ט עו"ד (ת"צ 29387-09-14 דבוסקין ואח' נ' אגד ואח').

תביעה יצוגית שהגיש משרדנו מטעם אזרח שלטענתו שילם הוצאות אכיפה גבוהות ובלתי סבירות על מכתבי דרישה לתשלום קנסות חניה, הביאה את העיריה להפחית משמעותית את הוצאות האכיפה שהיא גובה מהחייבים, לגובה תעריפי המכתבים בדואר ישראל. ביהמ"ש הורה לעיריה לשלם גמול לתובע המייצג ושכ"ט עו"ד (ת"צ 43697-04-15 בבצ'יק נ' עיריית רעננה).

משרדנו ייצג בעל חנות טלפונים סלולריים ואביזרים נלווים, שמפעיל גם מעבדה לתיקון טלפונים באמצעות טכנאים. העיריה דרשה ארנונה לכל השטח בתעריף הגבוה של "עסקים", אולם הודות לערר שהוגש באמצעות משרדנו, החיוב תוקן כך שרק שטח החנות בה מתבצעת המכירה חויב בתעריף הגבוה של "עסקים", ואילו שטח המעבדה יחויב בתעריף הנמוך יותר של "בתי מלאכה". העיריה החליטה שלא לערער על החלטת ועדת הערר, ויש לצפות ממנה לנהוג בדרך דומה עם בתי עסק אחרים. (ערר 140012830 ריבקין נ' מנהל הארנונה).

ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה יצוגית שניהל משרדנו, והורה לעיריית ר"ג להשיב מאות אלפי ש"ח שגבתה בגין מכתבי התראה ששלחה באמצעות משרדי עו"ד פרטיים. ביהמ"ש פסק, בין היתר, כי אין לגבות עשרות ש"ח בגין כל מכתב התראה, אלא פחות מ- 14 ש"ח למכתב התראה בדואר רשום. העיריה גם חויבה לפרסם באתר האינטרנט שלה טופס באמצעותו יוחזרו לאזרחים הכספים שגבתה שלא כדין. (ת"צ 4768-08-15 אבני נ' עיריית ר"ג).

בהתאם להמלצת ביהמ"ש העליון בערעור שהגיש משרדנו, התחייבה רשות השידור להוסיף בהקדם כתוביות בערבית בשידורים החיים בערבית בטלוויזיה, ובנוסף תשלם פיצויים לקבוצה בסך 40,000 ש"ח, וכן גמול לתובע ושכ"ט עו"ד בסך 105,000 ש"ח. בכך התהפכה החלטת ביהמ"ש המחוזי בי"ם, שקבע כי לאור הליכי הפירוק אין מקום לחייב את רשות השידור בהוספת כתוביות או לאפשר את התביעה לפיצויים. (ע"א 554/16 זהראוי נ' כונס הנכסים הרשמי ורשות השידור).

בית המשפט קיבל עתירה שניהל משרדנו בשם הבעלים והמנהל של חברה בפירוק מרצון, לביטול עיקולים מחשבונותיו הפרטיים בגין חובות ארנונה של החברה והטיל עליה הוצאות משפט (עת"מ 20664-10-14 תורג'מן נ' עיריית ת"א-יפו).

בעקבות תביעה יצוגית שהגיש משרדנו, רשתות של בתי מלון, חדרי כושר, השכרת רכב ובתי אופנה, הקליטו מחדש את ההודעה הקולית במערכת ניתוב השיחות, כך שלא תושמע בה מוסיקת רקע. השמעת מוסיקה על רקע המידע המוקלט מפריעה לאנשים לקויי שמיעה ומנוגדת לתקנות הנגישות בשירות לאנשים עם מוגבלות. ביהמ"ש אישר את הסדרי הפשרה עם הנתבעות, שבנוסף לתיקון ההקלטה שילמו פיצויים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, באמצעות תשלום לעמותות לקידום הזכויות והנגישות לאנשים עם מוגבלויות, וכן שילמו גמול לתובעים ושכ"ט עו"ד. מדובר בתביעה ייצוגית ראשונה מסוגה שבמרכזה יישום תקנות הנגישות בשירות. (ת"צ 31641-03-15 ברנשטיין ואח' נ' מלונות דן בע"מ ואח').

בעקבות תביעה ייצוגית שמשרדנו ניהל בשם מאפיה שחויבה לשלם אגרות בגין כיבוי שריפה בנכס, רשות הכבאות הודיעה על חדילה מגביית "אגרת גליל אוויר דחוס" בנפרד מאגרות שימוש במנשמות ומסיכות עשן (מנ"פ), עיגלה את הסכומים בהתאם לתקנות והודיעה שהודעות החיוב יהפכו ברורות יותר לחייבים. בנוסף שילמה גמול ושכ"ט עו"ד (ת"צ 6810-05-15 המאפה של דר' מרק בע"מ נ' הרשות הארצית לכבאות והצלה).

בית המשפט קיבל עתירה שניהל משרדנו בשם הבעלים והמנהל של חברה בפירוק מרצון, לביטול עיקולים מחשבונותיו הפרטיים בגין חובות ארנונה של החברה והטיל עליה הוצאות משפט (עת"מ 20664-10-14 תורג'מן נ' עיריית ת"א-יפו).

בעקבות תביעה יצוגית שניהל משרדנו, עיריית בני ברק חדלה לדרוש ולגבות הוצאות אכיפת חובות בסכומים החורגים מהתקרה החוקית בתקנות משנת 2011. בית המשפט חייב את העירייה לשלם גמול לתובע ושכ"ט עו"ד בסך 230,000 ש"ח, וגם לפרסם את הפסקת הגביה במקומונים ובאתר האינטרנט העירוני (ת"צ 61152-06-13 יעקבי נ' עיריית בני ברק. 18.6.14). לאחר ערעור לבית המשפט העליון העיריה תשלם גמול ושכ"ט נוספים בסך 150,000 ש"ח (עע"מ 5766/14 יעקבי נ' עיריית בני ברק).

בעקבות תביעה ייצוגית שניהל משרדנו, עיריית בני ברק הפסיקה לגבות הוצאות אכיפת חובות בסכומים חורגים מהתקרה החוקית, וחויבה לשלם גמול לתובע ושכ"ט עו"ד בסך 230,000 ₪ (ת"צ 61152-06-13, מיום 18.6.14). בעקבות ערעור על ההתעלמות של פסה"ד ממרכיב החובות שטרם נגבו בפועל ונמחקו הודות לתביעה היצוגית, ובהמלצת ביהמ"ש העליון, העיריה הסכימה לשלם לתובע גמול ושכ"ט עו"ד בסך 150,000 ₪ נוספים (עע"מ 5766/14 יעקבי נ' עיריית בני ברק).

בעקבות תביעה יצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו, עיריית חולון והועדה המקומית חולון הפסיקו לגבות אגרות אשפתונים ואגרות גדר, שנהגו לדרוש בניגוד לדין כתנאי למתן היתר בניה (לתוספת בניה או להקמת בנין חדש). בית המשפט חייב את העירייה ואת הועדה המקומית לשלם גמול לתובעת ושכ"ט עו"ד (ת"צ 5302-04-15 טל אסף ניהול ותכנון פרויקטים בע"מ נ' עיריית חולון).

בעקבות תביעה יצוגית שניהל משרדנו, הועדה המקומית ת"א ועיריית ת"א חדלו להתנות בניגוד לדין את מתן היתרי הבניה לתוספת לבניינים קיימים או לבניה חדשה, בתשלום אגרת גדר. בנוסף שילמו גמול לתובע ושכ"ט עו"ד (ת"צ 1852-04-15 שור נ' הועדה המקומית ת"א-יפו).

בעתירה מינהלית שניהל משרדנו ניתן פסק דין תקדימי, לפיו הרשות המקומית אינה רשאית להגביל את השטח הפטור מארנונה בעסק של נכה צה"ל. נפסק כי הפטור מארנונה לעסקו של הנכה יחול על מלוא שטח העסק, בלי קשר לגודלו בפועל, ולפי מבחן מצבו הכספי של העסק. בית המשפט דחה את עמדת המועצה האזורית כי הפטור לעסק מוגבל בשטחו כמו הפטור לדירת מגורים של נכה, וחייב אותה בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד (עת"מ 24901-12-14 באולינג גן שמואל נ' מועצה אזורית מנשה).

בעקבות תביעה יצוגית שניהל משרדנו, עיריית תל אביב והועדה המקומית ת"א הפסיקו לגבות ממבקשי היתר בניה אגרה גבוהה בעד משלוח הודעה לזכאים על הגשת בקשה להיתר בניה (שהזכאים אינם חתומים עליו), והתחייבו לאפשר למי שמבקש היתר בניה לבחור בין חברות המספקות את שירות משלוח ההודעה, בתעריפים נמוכים יותר. בנוסף ובמסגרת הסכם הפשרה שאישר ביהמ"ש, יוחזר לנישומים ההפרש בין האגרה ששילמו בחלק מתקופת התביעה ובין הסכום החדש, הנמוך יותר. כמו כן שולם גמול לתובעת ושכ"ט עו"ד. (ת"צ 13029-03-14 חבסוב נ' עיריית ת"א).

בעקבות תביעה יצוגית שניהל משרדנו, תאגיד מי אביבים הפועל בת"א, הפסיק לגבות אגרות חיבור למערכת המים ואגרות חיבור למערכת הביוב שלא היו מעוגנות בכללי המים והגיעו לסך כ- 7 מיליון ש"ח בשנתיים. בית המשפט קבע שהגביה לא היתה חוקית וחייב את התאגיד לשלם גמול לתובע ושכ"ט עו"ד (ת"צ 14138-05-13 לוסטיג נ' מי אביבים).

בעקבות ערעור שניהל משרדנו, הפך בית המשפט את החלטת ועדת הערר לענייני היטל השבחה ופיצויים, וקבע שהפטור מהיטל השבחה בגין מכירה של דירה ששטחה קטן מ-140 מ"ר, אינו נשלל רק בשל כך שלמוכר הדירה יש זכויות בנכס נוסף (עמ"נ 4022-02-14 שלו נ' הועדה המקומית לתו"ב).

בעקבות עתירות שהגיש משרדנו לבית המשפט, שורה של עיריות מהגדולות בארץ התחילו לפרסם באתרי האינטרנט שלהן את ההחלטות בעררי ארנונה כפי שקובע החוק (עת"מ 12078-07-14; עת"מ 636-01-14).

בעקבות תביעה יצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו, תאגיד המים ברעננה הפסיק לגבות תשלומים שאינם מעוגנים בכללי המים החדשים, בגין "שירותים מסויימים", וחויב לשלם גמול לתובעת ושכ"ט עו"ד בסך כ- 90,000 ש"ח (ת"צ 33628-11-13 עדי יעדים בע"מ נ' מי רעננה).

בעקבות תביעה יצוגית שהוגשה באמצעות משרדנו, תאגיד המים הפועל בבאר שבע ואופקים הפסיק לגבות תשלומים בעד "שירותים מסוימים" שאינם מעוגנים בתעריפים שקבעה רשות המים, ושילם גמול לתובעת ושכ"ט עו"ד (ת"צ 42021-10-13 דודו פריאנטי בע"מ נ' מי שבע – תאגיד אזורי למים וביוב).